Erfrecht

Erfrecht

Rondom een nalatenschap ontstaan helaas regelmatig conflicten. Als erfrecht-advocaat kan ik u daarbij ondersteunen. Wat veel erfrechtkwesties complex maakt zijn de familiebanden. Sommige zaken zijn in een testament vastgelegd, maar er bestaan ook wettelijke bepalingen die gevolgd moeten worden.

Ik kan u ondersteunen bij vragen en problemen over:

  • verdeling nalatenschap,
  • uitleg testamenten,
  • wilsrechten, positie langstlevende,
  • conflicten tussen erfgenamen
  • schulden bij erfenissen
  • legitieme portie, onterving kinderen,
  • andere erfrechtkwesties.
Scroll naar top